Kõrgtehnoloogilised materjalid jätkusuutlikuks arenguks

Tippkeskus


Interdistsiplinaarne tippkeskus "Kõrgtehnoloogilised materjalid jätkusuutlikuks arenguks" tegeleb uute materjalide arvutidisaini, sünteesi, karakteriseerimise ja rakendamisega jätkusuutliku kõrgefektiivse energeetika probleemide lahendamiseks. Kõrgefektiivne loodussõbralik taastuvenergeetika kujuneb lähiajal kindlasti maailma majanduse üheks arengumootoriks, kuna seni rakendatav traditsiooniline lähenemine ei suuda tagada piisavalt kõrget energeetilist efektiivsust ja keskkonnasõbralikkust.

Tippkeskuse üldeesmärgiks on ühendada Eestis töötavate keemikute, füüsikute, materjaliteadlaste ja tehnoloogide teadmised ja oskused ning aparatuurne baas uudsete materjalide uurimiseks ja nende rakendamiseks fotoelektriliste päikesepatareide, superkondensaatorite, kütuseelementide, elektrolüüserite jm elektroenergeetikaseadmete arendamisel.

Tippkeskuses pööratakse suurt tähelepanu materjalide uudsete disaini- ja sünteesimeetodite arendamisele ning valmistatud materjalide kõrginformatiivsete analüüsimeetodite juurutamisele, kaasates nii Eesti kui ka rahvusvaheliste uurimiskeskuste infrastruktuuri. Erilist tähelepanu pööratakse laser-, sünkrotron- ja neutronkiirgusallikate ning ülikõrglahutusega mikroskoopia baasil nanostruktuursete ja mikropoorsete materjalide süvastruktuuri analüüsimetoodika edasiarendamisele ning reaktsioonimehhanismide identifitseerimisele.

Väljatöötatavad uudsed komposiitmaterjalid ja nende baasil valmistatavad seadmed loovad eeldused kõrgtehnoloogilise tööstuse intensiivsemaks arenguks nii Eestis, Euroopa Liidus kui ka kogu maailmas.

Teaduse tippkeskuse algus 1.01.2011 Teaduse tippkeskuse lõpp 31.12.2015